MALİ DANIŞMANLIK

Firmanızın kurulumundan, Devlet desteklerine, hukuk danışmanlığına kadar Mali Danışmanlık hizmetleri de artık NLC | DİJİTAL’de .

HIZLI TEKLİF AL


Mali Danışmanlık

NLC | DİJİTAL, alanında uzman danışman ve denetçiler ile mali ve finansal danışmanlık hizmeti vermektedir. Çağdaş anlayış ve çalışma prensipleriyle; her geçen gün değişen ekonomik ve ticari hayatın bileşenlerine hızla uyum sağlayacak şekilde mali ve finansal sistemler kuran NLC | DİJİTAL, işletmelere üst kalitede mali ve finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Sağlam ve güvenilir veriler sunabilen mali ve finansal kayıt sistemi, işletmelerin üretim ve pazarlama stratejileri için son derece önemlidir. Bu kayıt sisteminin aynı zamanda yasal mevzuata uyumlu olması işletmelerin vergisel cezalara karşı korunması adına son derece önemlidir.

Hukuk Danışmanlığı

Türk Hukukunun yanı sıra İngiliz Hukukuna da hâkim olan Danışman Akademisyenlerimizin liderliğinde, kendini sürekli geliştiren, her biri alanında uzman ve dinamik avukatlar ile farklı hukuk disiplinlerinde müşterilerine şeffaf, etkin, hızlı, kaliteli ve çözüm odaklı hukuki hizmet vermektedir. Bu bağlamda NLC | DİJİTAL bünyesinde yer alan, alanlarında yetkin akademik danışmanlar hukuki danışmanlık hizmetlerimizin etkinlik gücüne güç katmaktadır.

Müvekkillerine bilgi ve tecrübesiyle yetkinliğini kanıtlayan NLC | DİJİTAL şirketlerin kuruluş işlemleri de dahil olmak üzere her türlü hukuki danışmanlığı kapsayacak şekilde, şirketler hukuku, ticaret hukuku ve uluslararası ticaret hukuku, iç ve dış tahkim, ceza hukuku, aile ve miras hukuku, gayrimenkul hukuku, inşaat hukuku, enerji hukuku, idare hukuku, kamu ihale hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hukuku, iş hukuku, gibi birçok hukuk alanında,  her bir alana özgü oluşturulmuş departmanlarıyla hizmet sağlamaktadır.

SGK Teşvik Hizmetleri Danışmanlığı

Tüm teşvik başlıkları için her ay gerekli incelemeler firmanız adına yapılır, en doğru ve faydalı teşvik başlığında SGK’lı çalışanlarınız yönünden tek tek ayrıştırılmış raporlar tarafınıza sunulur.

Şirket Kurulumu ve Revizyon

NLC | DİJİTAL olarak, şirketlerin amaç ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak ve müşterilerimiz için özel olarak hazırlanan denetimin yapısı ve süreçleri bu amaç ve hedeflere ulaştıracak şekilde planlamaktayız. Bu çerçevede NLC | DİJİTAL olarak;

  • Mali ve finansal yapı ile ilgili analizlerin yapılması ve risk alanlarının belirlenmesi,
  • Operasyonel denetimler, bilgi teknolojisi denetimleri, uygunluk denetimleri ve özel incelemeler vasıtasıyla, şirketlerin bu alanlarda karşı karşıya olduğu risklerin belirlenmesi,
  • Mevcut iç kontrol sistemlerinin ve prosedürlerinin analiz edilmesi ve aksayan yönlerin tespiti,
  • Mevcut iç kontrol sisteminde yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve şirketlere özel, en iyi iç denetim sisteminin kurulması için çalışmalar yapılması,
  • Müşteriler tarafından istenen mali durumun tespiti, şirket alım satım süreçlerinde alım satıma konu şirketlerin değerlerinin tespiti, hile ve yolsuzlukların tespit edilmesi gibi daha spesifik konularda özel amaçlı denetim yapılması,
  • Şirketlerin muhasebe kayıtları üzerinde revizyon çalışması yapılarak vergisel risklerin ortaya konulması,

konularında hizmet vermekteyiz.

KOSGEB Danışmanlığı

KOSGEB’in KOBİ’lere veya yeni girişimcilere verdiği desteklerden faydalanmayı mı düşünüyorsunuz? Yeni bir iş kurmak ya da mevcut işinizi büyütmek için verilen hibe veya faizsiz krediler için başvurmak mı istiyorsunuz? KOSGEB danışmanlık desteği hizmetimiz ile sürecin her adımında sizlere yardımcı oluyoruz.

NLC | DİJİTAL olarak başta 6 yıldır İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa olmak üzere Türkiye’nin ve hatta Dünya’nın her tarafından şahıs ve firmalara KOSGEB proje danışmanlığı yaparak destekleri başarıyla almalarını ve kullanmalarını sağlıyoruz.

Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlığı

Yatırım Teşvik Belgesi Tüm bölgede Yapılacak yatırımlar için alınacak makine ve teçhizatların Katma Değer Vergisi ve Gümrük Vergisi ödemeden alınmasını sağlayan, Bölgesel destek bazında; Vergi indirimi, Sigorta primi desteği, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Gelir vergisi stopajı desteği, Faiz desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi sağlayan Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) ile elektronik ortamda düzenlenen belgedir. Yatırım Teşvik Belgesinde Amaç; Firmaları Yatırıma yönlendirmek, Firmaların Ekonomiye katkısını arttırmak ve İstihdam sağlamaktır.