e - Dönüşüm

e-Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, e-Bilet, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu, KEP, e-İmza, e-Bordro, Ücret Pusulası, Zaman Çizelgesi, e-Tebligat, e-İhtar ve EBYS gibi hizmetleriyle kağıt, baskı, toner, kargo, arşivleme gibi zaman ve para maliyetlerinizi minimum seviyelere düşürürsünüz.

HIZLI TEKLİF AL


E- Fatura

Elektronik faturaya geçen firmaların birbirlerine e-fatura sistemi üzerinden gönderdikleri ve aldıkları, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip ve 10 yıl boyunca elektronik ortamda çevrimiçi erişime açık saklanan elektronik belgedir.

E-Arşiv Fatura

Firmaların e-Faturaya geçmemiş kurumsal ve bireysel müşterilerinin bildirdikleri herhangi bir mail adresine ya da SMS numarasına PDF formatında gönderilen ve 10 yıl boyunca elektronik ortamda çevrimiçi erişime açık saklanan dijital fatura tipidir.

E- İrsaliye

Elektronik İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “Sevk İrsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli olarak izlenebilmesi amacıyla…

E-Defter

Elektronik Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan yevmiye ve kebir defterlerinin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, elektronik imzalanarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi…

E- Müstahsil

Elektronik Müstahsil Makbuzu, tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ve ticari vesika olarak kullanılan, kağıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir.

E-Bilet

Elektronik Bilet, alıcısına elektronik araçlar vasıtasıyla gönderilmek üzere belge biçiminde oluşturulmuş elektronik bileti ifade etmektedir.

E- Döviz

E-Döviz Alım-Satım Belgesi uygulaması, döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili müesseseler dahil olmak üzere ilgili mevzuat gereğince döviz alım-satım belgesi düzenleyebilen tüm mükellefler tarafından kağıt ortamda düzenlemekte olan Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi’nin, elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamadır.

E-SMM

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu, kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. e-Serbest Meslek Makbuzu uygulaması, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda oluşturulması…

E- Mutabakat

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu, kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Elektronik Mutabakat, şirketlerin iş ortakları, bayileri, tedarikçileri ve diğer tüm iş ortaklarıyla BA, BS ve cari mutabakatlarını, isteğe bağlı olarak standart mail ya da KEP üzerinden yasal geçerli gerçekleştiren uygulamadır.

E-Beyanname

Elektronik Belge Yönetim Sistemi, kurumların faaliyetleri sırasında oluşturdukları her türlü dokümantasyonun, üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde arşivlenmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemdir.

KEP

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP); gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda noter gücünde ve senet hükmünde hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

E-İmza

E-İmza elektronik ortamda oluşturulan dokümanların imzalanmasında kullanılan ve elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantileyen sayısal verilerdir.
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre E-İmza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.
Münhasıran imza sahibine bağlı …

E- Bordro

Elektronik Bordro, şirket çalışanlarına bordroların, ücret pusulalarının, zaman çizelgelerinin ve personel tebligatlarının, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) mailleri üzerinden yasal geçerli ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletildiği sistemdir.

Personel Teşvik Sistemi

Personel Teşvik Sistemi´ni kullanarak, insan kaynakları yönetim süreçlerinizde SGK teşviklerini hesaplayarak, sigortalı çalışanlarınızın kanun kapsamında faydalanabileceği maksimum sigorta teşvik hesaplamalarını yaparak tasarruf etmenizi sağlayan ayrıca geçmiş dönem teşviklerinizi eksiksiz hesaplayarak, SGK beyannamelerinizi düşürebileceğiniz bir NLC | DİJİTAL hizmetidir.

Bulut Yedekleme

Tüm verilerinizin yanı sıra yasal geçerli belgelerinizin taranmış kopyalarını da, çevrimiçi erişime açık, geliştirilmiş üst düzey güvenlikle sorunsuz bir şekilde yedekleyen ERP programlarıyla uyumlu çalışan bir NLC | DİJİTAL hizmetidir. Elektronik Yedekleme sayesinde tüm belgelerinizi güvenli bir ortamda saklayabilir…

E-Defter Saklama

e-Defter Genel Tebliğ’de elektronik ortamda oluşturulan e-Defterlerin her firmanın kendi bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunludur. Alternatif olarak e-Defter saklama hizmeti sağlayan entegratör firmalarda da saklanabilir.

EBYS

Elektronik Belge Yönetim Sistemi, kurumların faaliyetleri sırasında oluşturdukları her türlü dokümantasyonun, üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde arşivlenmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemdir.

E-Kasa

Ödeme kabul eden araçların kullanılması suretiyle gerçekleştirilen mal ve hizmet satışlarına ait ödeme işlemlerinin, özel entegratör kuruluşları aracılığıyla, belge düzenleyecek mükellefin mükellefiyet türüne uygun şekilde, anlık olarak, mevzuatta öngörülen elektronik belgelere dönüştürülmesi ve düzenlenen bu belgenin elektronik (e- posta, sms, bankacılık uygulamaları vb.) ve kağıt ortamda muhatabına iletilmesi zorunlu hale gelmektedir.

E-Adisyon

E-Adisyon, Vergi Usul Kanunu gereğince lokanta, pastane, bar, pavyon, gazino ve kafeterya gibi masada servis yapılan, gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmelerinin kullanmasının zorunlu olduğu ve kâğıt ortamında düzenlenen adisyon belgesinin elektronik ortamda düzenlenmiş halidir. Elektronik adisyon, dijital ortamda düzenlendiği gibi dijital olarak muhafaza ve ibraz da edilir.

E-Dekont

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No.243 ile No.246 uyarınca bankalar tarafından kağıt olarak düzenlenen dekontların elektronik olarak düzenlenmesi, saklanması ve kağıt/elektronik ortamda iletilmesine imkan verir. Bu Tebliğde düzenlenen e-Dekont, yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt ortamdaki “Dekont” ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

E-Sigorta

E-Sigorta Poliçesi uygulaması, sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ile sigorta ve emeklilik aracılarının hali hazırda matbu olarak düzenlemekte oldukları Sigorta Poliçelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulamadır.

Sektörel Çözümler

Kanunen SGK´ya fatura kesen Hastane, Optisyen, Klinik, Fizik Tedavi Merkezi, Medikal, İşitme Cihazı Satıcıları E-Fatura ve E-Arşiv Faturaya zorunlu olarak geçiş yapmaktadır. Hastanelerin kurumsal veya bireysel müşterilerine faturalarını veya fişlerini kâğıt ortamında kesmesi durumudur.

BİZE ULAŞIN

Neredeyiz ?

Yunus Mahallesi Afyon Caddesi No:31/A Seyitgazi / ESKİŞEHİR

Yararlı Linkler

Yol Tarifi

Bize Yazın